Tác giả: Mỹ Hạnh

Vội gì

– Thưa ngài, bây giờ là mấy giờ rồi ạ ? Quý ông nọ cẩn…
Ai đúng

Trong một cuộc thi, giám khảo đưa ra câu hỏi: “Người Việt Nam đầu tiên…
Lễ phép

Lệ Phương: – Thưa chú, chú có thể mở giúp cháu cánh cửa sổ này…
Nghi vấn

– Bố ơi! Làm một người cha thì lúc nào cũng phải hiểu biết rộng…