Category: Truyện kể lịch sử

Truyện kể lịch sử ghi lại những sự kiện lịch sử gắn với nhân vật nổi tiếng trong và ngoài nước. Những câu truyện lịch sử này sẽ giúp học sinh nắm chắc kiến thức lịch sử đã và đang học trong chương trình sách giáo khoa môn Lịch sử ở các cấp học phổ thông. Đồng thời, giúp học sinh hình dung được những chân dung, tính cách, phẩm chất vừa cao cả, phi thường mà cũng vừa rất gần gũi, đời thường ở những vị vua anh minh, những trung thần giàu tài năng và đức độ… có những đóng góp to lớn trong việc gìn giữ giang sơn, bờ cõi, xây dựng các triều đại hưng thịnh qua bao thăng trầm của lịch sử dân tộc.

Danh sách truyện kể lịch sử hay nhất