Category: Truyện trạng

Đọc và cảm nhận nhiều bài viết hay thuộc chuyên mục Truyện trạng xưa, biên soạn và tổng hợp những bài viết Truyện trạng giúp độc giả thiếu nhi học tập và thư giãn mỗi ngày.

Những câu truyện Trạng trong kho tàng truyện dân gian Việt Nam có nội dung cốt truyện thường gắn với những sự kiện lịch sử gắn liền với các danh vị Trạng ngày xưa của nước ta.

Một số truyên Trạng mà các bạn nhỏ có thể tìm đọc như: Trạng lợn xem bói, Đơn xin chôn trâu, Trạng chữa bệnh, Trạng chết chúa cũng băng hà, Đón sứ Tàu

Danh sách truyện trạng hay nhất