Thơ thiếu nhi

Thơ hay cho bé: Con bướm trắng

Đánh giá bài viết

Con bướm trắng

Lượn cành hồng

Gặp con ong

Đang bay vội

Bướm liền gọi

Rủ đi chơi

Ong trả lời:

– Tôi còn bận

Mẹ tôi dặn:

Việc chưa xong

Đi chơi rong

Mẹ không thích.

Post Comment

© 2018 Truyện giáo dục - Đọc truyện ngắn giáo dục nhân cách cho trẻ em. DMCA.com Protection Status