Thơ thiếu nhi

Thơ hay cho bé: Con bướm trắng

Đánh giá bài viết

Con bướm trắng

Lượn cành hồng

Gặp con ong

Đang bay vội

Bướm liền gọi

Rủ đi chơi

Ong trả lời:

– Tôi còn bận

Mẹ tôi dặn:

Việc chưa xong

Đi chơi rong

Mẹ không thích.

Xem thêm:  Thơ hay cho bé: Xe chữa cháy

Post Comment