Thẻ: tốt bụng

Con nít

Tèo đứng dưới sân nhà tập thể, gọi inh ỏi: – Hà My, Hà My,…