Thẻ: con lợn

Ba trọc

Một người đi chợ, mua được con lợn. Dọc đường về, trời nắng, đang định…