Đồng dao về củ cho bé

0
Đồng dao về củ cho bé

Đọc bài Đồng dao về củ cho bé mới nhất

Ngồi chơi trên đất

Là củ su hào

Tập bơi dưới ao

Đen xì củ ấu

Không cần phaỉ nấu

Củ đậu mát lành

Lợn thích củ hành

Chó đòi giềng sả

Củ lạc đến hạ

Có hạt uống bia

Nước mũi ông hề

Là củ cà rốt


Leave a Reply

avatar
  Nhận thông báo qua email  
Nhận thông báo cho