Con Chim Phải Tên

0
Con Chim Phải Tên

Đọc bài Con Chim Phải Tên mới nhất

nọ phải tên gần chết,

Than mấy câu giãi hết nổi niềm.

Nói ra thêm não thêm phiền:

Giết chim lại bởi lông chim lạ-lùng!

Trách nhân-loại lòng hung dạ độc,

Nhổ cánh này làm đốc tên kia,

Nhưng loài bất đức hợm chi,

Vụ này hẳn cũng có khi vào mình.

Xem trong đám sinh-linh đồng loại,

Cũng cánh này làm hại cành kia!

Theo Truyengiaoduc.com

Loading...

Leave a Reply

avatar
  Nhận thông báo qua email  
Nhận thông báo cho