Truyện cười

Ăn gì?

Đánh giá bài viết

Ba học sinh gặp nhau bàn tính về chuyện ăn:

– Học sinh 1: Tôi có thể ăn một lúc năm quả trứng gà

– Học sinh 2: Tưởng gì! Tôi có thể ăn một lúc được mười quả trứng gà

– Học sinh 3: Thế thì nhằm nhò gì! Một lúc tôi có thể ăn hàng trăm quả trứng.

– Học sinh 1, học sinh 2: Trứng gì vậy?

– Học sinh 3: Trứng cá!

– Học sinh 1 và Học sinh 2: Trời!!!

Xem thêm:  Điều ước

Post Comment